Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за първото тримесечие на 2024 г. Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. (Първо тримесечие на 2024 г.)

12 април, 2024 ❯ Прочети повече

Утвърден бюджет на ПГЛП – гр. Монтана за 2024 г.

12 март, 2024 ❯ Прочети повече

Отчет за изпълнението на бюджета на ПГЛП за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. и обяснителна записка

15 януари, 2024 ❯ Прочети повече

Отчет за изпълнение на бюджета и обяснителна записка – трето тримесечие на 2023 г. – ПГЛП

3 октомври, 2023 ❯ Прочети повече

Отчет за изпълнение на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. Обяснителна записка за изпълнение на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

14 юли, 2023 ❯ Прочети повече

Oтчет за изпълнение на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.   

10 април, 2023 ❯ Прочети повече

Отчет за изпълнение на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. и обяснителна записка

12 януари, 2023 ❯ Прочети повече

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2022 г.  и обяснителна записка 

13 октомври, 2022 ❯ Прочети повече

Отчет за изпълнение на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за второ тримесечие на 2022 г. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана за второ тримесечие на 2022 г.

4 юли, 2022 ❯ Прочети повече

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 г. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 г.

27 април, 2022 ❯ Прочети повече