Проекти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ- МОНТАНА СПИСЪК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА I. Извънкласни дейности за обучителните затруднения на учениците. 1.ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ Ръководител Емилия Георгиева 2.МАТЕМАТИКА + Ръководител Нина Георгиева 3.ДА ПОЗНАВАМ СВОЯТА ИСТОРИЯ Ръководител Цветан Николов 4.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Ръководител Анжела Радионова II.Извънкласни дейности по интереси. 1.КЛУБ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА […]

22 юни, 2020 ❯ Прочети повече

В резултат на обобщения резултат от анкетните проучвания в Професионална гимназия по лека промишленост се сформираха шест групи: Групи за занимания по интереси: 1.Студио Реклама и дизайн с ръководител ст.учител Мариана Стоянова 2.Танцувам за здраве с ръководител учител Емилия Георгиева 3.Клуб Сръчни ръце с ръководител ст,учител инж.Корнелия Йовкова Групи за преодоляване на обучителни затруднения на […]

22 юни, 2020 ❯ Прочети повече