Проекти

Занимания по интереси за учебната 2019/2020г.: 1. Клуб „Тенис на маса” с ръководител Александър Валентинов Мишев 2.Клуб „Декоративни изкуства“ с ръководител Светлозар Младенов Иванов 3. Клуб „Изкуството на косата“ с ръководител Лилия Каменова Орешкова-Дилова

20 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

През учебната 2020/2021 г. в ПГЛП са сформирани две групи за обучителни затруднения по общообразователни предмети по Проект „Подкрепа за успех“. Една група по Математика и една група по Български език и литература. Целта на обучението е подобряване на мотивацията за по-активно усвояване на учебния материал и успешно положени изпити на НВО 10 клас по […]

14 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Занимания по интереси за учебната 2019/2020г. : 1. Клуб „Тенис на маса” с ръководител Александър Валентинов Мишев 2.Клуб „Декоративни изкуства“ с ръководител Светлозар Младенов Иванов 3. Клуб „Изкуството на косата“ с ръководител Лилия Каменова Орешкова-Дилова

22 юни, 2020 ❯ Прочети повече

През учебната 2019/2020 г. в ПГЛП са сформирани четири групи за обучителни затруднения по общообразователни предмети по Проект „Подкрепа за успех“. Две групи по Математика и две групи по Български език и литература. Целта на обучението е подобряване на мотивацията за по-активно усвояване на учебния материал и успешно положени НВО 10 клас по Математика и […]

22 юни, 2020 ❯ Прочети повече

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ- МОНТАНА СПИСЪК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА I. Извънкласни дейности за обучителните затруднения на учениците. 1.ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ Ръководител Емилия Георгиева 2.МАТЕМАТИКА + Ръководител Нина Георгиева 3.ДА ПОЗНАВАМ СВОЯТА ИСТОРИЯ Ръководител Цветан Николов 4.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Ръководител Анжела Радионова II.Извънкласни дейности по интереси. 1.КЛУБ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА […]

22 юни, 2020 ❯ Прочети повече

В резултат на обобщения резултат от анкетните проучвания в Професионална гимназия по лека промишленост се сформираха шест групи: Групи за занимания по интереси: 1.Студио Реклама и дизайн с ръководител ст.учител Мариана Стоянова 2.Танцувам за здраве с ръководител учител Емилия Георгиева 3.Клуб Сръчни ръце с ръководител ст,учител инж.Корнелия Йовкова Групи за преодоляване на обучителни затруднения на […]

22 юни, 2020 ❯ Прочети повече