Преподаватели

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ  ГР. МОНТАНА

 

РЪКОВОДСТВО

1.  Мариана Петрова Стоянова                     Директор

2.  Емилия Венелинова Георгиева                ЗДУД

 

Преподаватели

Име Длъжност

1

Мариана Петрова Стоянова  Ръководител на направление ИКТ

2

 Нина Георгиева Николова – Маркова  Старши учител по математика

3

Димитричка Стоянова Фильова Старши учител по БЕЛ и английски език

4

Цветан Николов Цветков Старши учител по  история и цивилизация и немски език

5

Светлозар Младенов Иванов  Учител теоретично обучение

6

Маринела Иванова Младенова Старши учител практическо обучение

7

Александър Валентинов Мишев Старши учител по  физическо възпитание и спорт

8

 инж. Корнелия Георгиева Йовкова  Учител методик практическо обучение

9

Лилия Каменова Орешкова – Дилова  Учител  по Фризьорство

10

Камелия Цветанова Ананиева  Учител по Козметика