Преподаватели

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ  ГР. МОНТАНА

 

РЪКОВОДСТВО

1.  Мариана Петрова Стоянова                     Директор

2.  Емилия Венелинова Георгиева                ЗДУД

 

Преподаватели

Име Длъжност

1

Мариана Петрова Стоянова Ръководител на направление ИКТ

2

Нина Георгиева Николова – Маркова Старши учител по Математика

3

Светлозар Младенов Иванов Старши учител теоретично обучение

4

Албена Венциславова Борисова Учител по Български език и литература

5

Мая Георгиева Стоянова Старши учител по Български език и литература и Немски език

6

Димитричка Стоянова Фильова Старши учител по Английски език

7

Цеца Тодорова Иванова Старши учител по Биология и здравно образование

8

Илонка Емилова Иванова Учител по История и цивилизации

9

Александър Валентинов Мишев Старши учител по  Физическо възпитание и спорт

10

инж. Корнелия Георгиева Йовкова Старши учител теоретично обучение

11

Петя Пейчева Вацова Учител практическо обучение

12

Лилия Каменова Орешкова – Дилова Учител  по Фризьорство

13

Даниела Боянова Колчева Учител  по Фризьорство

14

Камелия Цветанова Дилова-Ананиева Учител по Козметика

15

Хана  Стоянова Анастасова  Учител теоретично обучение

16

Цено Петров Василев Старши учител по Физика и астрономия

17

Николинка Данчева Топенчарова Външен лектор по Информационни технологии