Преподаватели

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ  ГР. МОНТАНА

 

РЪКОВОДСТВО

1.  Мариана Петрова Стоянова                     Директор

2.  Емилия Венелинова Георгиева                ЗДУД

 

Преподаватели

Име Длъжност

1

Мариана Петрова Стоянова Ръководител на направление ИКТ

2

Нина Георгиева Николова – Маркова Старши учител по Математика

3

Светлозар Младенов Иванов Учител теоретично обучение

4

Албена Венциславова Борисова Учител по Български език и литература

5

Мая Георгиева Стоянова Старши учител по Български език и литература и Немски език

6

Димитричка Стоянова Фильова Старши учител по Английски език

7

Цеца Тодорова Иванова Старши учител по Биология и здравно образование

8

Илонка Емилова Иванова Учител по История и цивилизации

9

Александър Валентинов Мишев Старши учител по  Физическо възпитание и спорт

10

инж. Корнелия Георгиева Йовкова Учител – методик практическо обучение

11

Маринела Иванова Младенова Старши учител практическо обучение

12

Петя Пейчева Вацова Учител теоретично обучение

13

Лилия Каменова Орешкова – Дилова Учител  по Фризьорство

14

Даниела Боянова Колчева Учител  по Фризьорство

15

Камелия Цветанова Дилова-Ананиева Учител по Козметика

16

Хана  Стоянова Анастасова  Външен лектор теоретично обучение

17

Красимира Страхилова Илиева Външен лектор по Физика и астрономия

18

Илияна Димитрова Аврамова Външен лектор по Информационни технологии