Училищен живот

Откриване на Новата учебна година – 15.09.2021 г.

Отбелязване на деня на Безопасността на движението в ПГЛП – гр. Монтана

На 28 и 29.06.2021 г. ПГЛП – гр. Монтана отбеляза 29-ти юни – Ден на безопасността на движението. В коридора на училището ученици от Х А и ХІ А клас поставиха изготвени от тях табла, свързани с пътните знаци и безопасността на движение. На учениците от VІІІ и ІХ клас бяха представени презентации на тема: „ Безопасност на движението“ и „Етика на пътя“, а учениците от Х Б клас участваха във викторина, съобразена с възрастта им.

Дипломиране на випуск 2021 г.

Скъпи наши възпитаници!
Сега за вас предстои нов етап от вашия житейски път.
Нека всички умения и знания, които сте получили в училище, да бъдат за вас солидна основа.
Нека са начало за бъдещи постижения.
Нека хората, които са били до вас, през всички тези години, останат в сърцата ви завинаги.
Пожелаваме да стигате и до най-висшата цел, да пожънете желаните резултати.
Нека успехът да спохожда, вашите действия и стремежи.
Бъдете винаги изпълнени с вяра в доброто и достойно бъдеще!

Награда за ПГЛП – гр. Монтана  от  ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“

Благодарим на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ за високата оценка и признание!

 

Абитуриентски  бал  на випуск  2021 г. на  ПГЛП – гр. Монтана

24.05.2021 г.

Изпращане на абитуриентите  от випуск 2021 г.

Вълнуващо е изпращането на абитуриентите! На добър час, мили момичета и момчета! Успешен и щастлив да е житейският Ви път! Животът има нужда от Вас. Светът се крепи на младостта. Вие сте нашето продължение, нашата надежда и вяра!

Отбелязване на Международния ден на Земята в ПГЛП – гр. Монтана

„ПАЗИ Я ЧИСТА, НО НЕ ЗА ДЕН!” – инициатива на ученици от ПГЛП-Монтана за отбелязване на Международния ден на Земята – 22 април 2021 г.
Планетата Земя се нуждае от нас и нашите действия!
Нека бъдем отговорни и добри към нея!

 

Пробно стажуване по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ в ПГЛП-Монтана

Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана

водеща в областта за прилагането на дуалната система на образование

Първото си пробно стажуване преминаха ученици от VIIIa и Xa  клас в  дуална система на обучение по професии „Моделиер-технолог на облекло” и „Оператор в производството на облекло”.

При спазване на противоепидемичните мерки, учениците се запознаха със  спецификата на работата, обучение за работа с модерна техника със съвременни методи и ресурси. Изпълнението на проектните дейности спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда в региона.

Стратегията на Професионална гимназия по лека промишленост е отличен пример  за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса!

През месец април  учениците от VIIIa и Xa  клас на ПГЛП-Монтана ще преминат  двудневно пробно стажуване във фирмите –партньори. Практиката се провежда  в рамките на проект  „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Ръководният екип на ПГЛП-Монтана  изказва благодарност на  шивашките фирми- партньори „Си-модел“ ООД, „Микена” ООД и „Фелдхюс.БГ”ЕООД за  предоставената възможност  и оказваната подкрепа за дуално обучение на учениците от гимназията!

Отбелязване на Деня на търпението – 25 март 2021 г. – в ПГЛП – гр. Монтана

Учениците от ПГЛП-Монтана , отбелязаха  Деня на търпението в електронна среда  с много желание, ентусиазъм и интересни идеи. Във всички класове бе реализирана инициатива под различна форма – презентация, собствени мисли за търпение,постоянство,разбиране,толерантност и доброта.

Всеки клас се отличи с креативност и  оригиналност на представените идеи

  • В VIIIа клас бяха изработени гривни с надпис, Инес Николаева рецитира стихче за търпението
  • В VIIIб  клас бяха изработени тематични картички, презентация, символи и знаци на търпението
  • в IXа Руслана Радославова направи постер със собствени мисли за търпението
  • в XIа учениците изготвиха интересно табло със символи на търпението
  • в XIIа клас бяха декламирани мисли за търпението от Даниела Цецкова .

 

На 25 МАРТ ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО посланията се обединяваха от общата идея за по-често проявяване на тази християнска добродетел в нашето ежедневие, за повече хармония в човешките взаимоотношения.

 

Дейности по кариерно ориентиране в ПГЛП – гр. Монтана

Екипът на ПГЛП-Монтана, благодари на г-жа Таня Златанова – кариерен консултант към ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата” –гр.Монтана, за полезните, интересни и ефективни дейности по кариерно ориентиране с нашите ученици. Теми свързани с определяне силните страни на личността, ценности и ценностна ориентация, умения за вземане на решение, моето първо интервю за работа и др. , са част от подкрепата за личностното развитие на учениците от VIII до XII клас в гимназията. Учениците ни се включиха активно в интерактивните упражнения, в дискусиите по тематични филми и в тренингите за уменията и компетенциите на 21 век.

Пролетни прически в ПГЛП – гр. Монтана

Пролетта носи надежда за радост! „ЦВЕТНА ГРАДИНКА В КОСИТЕ”, инициатива за пролетно настроение на ученици и учители от Иванела, Алекс, Натали и Теменужка от XIa клас на ПГЛП-Монтана. Да бъдем здрави и позитивни! Успешна седмица!

Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза в ПГЛП – гр. Монтана

Днес отбелязахме Световния ден за борба с тормоза в училище! ПГЛП-Монтана е УЧИЛИЩЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ, ГРИЖА И УВАЖЕНИЕ един към друг!
Всички ние сме колкото еднакви, толкова и различни. Равноправието е присъщо за всеки от нас и умението да го осъзнаваме ни помага да постигнем единство, разбирателство и подкрепа помежду ни.

Ученици от XI клас на ПГЛП – гр. Монтана в Занимания по интереси – клуб „Рисуване“ изработиха табло по БДП.

Талантливи ученици от XI клас на ПГЛП – гр. Монтана, професия „Фризьор“  изработиха кичури в червени и зелени нюанси и модно мъжко подстригване

Представяме Ви талантливите маникюристи от Х Б клас на  ПГЛП – гр. Монтана

Да си маникюрист е призвание, съчетано с компетентности и професионално отношение.

Учениците представят красиви дизайни в своята професия – Маникюрист.

Настроение и красота има всеки ден при нас!

Държавни изпити по теория и практика на професията 2020г.

Горди сме с отличното представяне на държавните изпити на ученици от 12 клас, професия „Козметик”. Похвала за добрата подготовка и от представители на работодателите, с най-искрени пожелания за бъдещи успехи! Подарък от нашите партньори красив и функционален козметичен стелаж.