ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. 

Представяне на специалностите

Специалности в ПГЛП – гр. Монтана – 2024-2025 уч. г.

След завършен 7-ми клас – дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ „Бутикови облекла“

ПРОФЕСИЯ „Модист“

Срок на обучение – 5 години.

Учениците придобиват втора степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2;

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

1. Технологии и предприемачество Х 1

2. Изобразително изкуство Х 1

 

След завършен 7-ми клас – дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

ПРОФЕСИЯ „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

Срок на обучение – 5 години.

Учащите придобиват трета степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети:

1. Тест по български език и литература Х 2

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование

3. Технологии и предприемачество  Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

 

След завършен 7-ми клас – дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ „Организация и технология на фризьорските услуги“

ПРОФЕСИЯ „Фризьор“

Срок на обучение – 5 години.

Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

3. Химия и опазване на околната среда  Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

 

Време и място за работа на комисията по записване на класираните ученици:

От 08:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет 3.

 

Етапи

I етап

II етап

III етап

Подаване на документи  *  08-10 юли 15-17 юли 26-29 юли
Класиране  до 12 юли до 19  юли до 30 юли
Записване 15-17 юли 22-24 юли до 1 август

 

* Подаването на документи се осъществява САМО в определените от РУО училища.