ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

Представяне на специалностите – 2021-2022 уч. г. 

След завършен 7-ми клас – дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ „Производство на облекло от текстил“

ПРОФЕСИЯ „Оператор в производството  на облекло“

Срок на обучение – 5 години.

Учениците придобиват втора степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2;

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

1. Технологии и предприемачество Х 1

2.Изобразително изкуство Х 1

 

След завършен 7-ми клас – дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“

ПРОФЕСИЯ „Помощник-възпитател“

Срок на обучение – 5 години.

Учащите придобиват трета степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети:

1. Тест по български език и литература Х 2

2.Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование

3.Химия и опазване на околната среда Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

 

След завършен 7-ми клас – дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ „Организация и технология на фризьорските услуги“

ПРОФЕСИЯ „Фризьор“

Срок на обучение – 5 години.

Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

3. Технологии и предприемачество Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

 

Време и място за работа на комисията по записване на класираните ученици:

От 08:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет 3.

 

Етапи

I етап

II етап

III етап

Подаване на документи  *  05-07 юли до 16 юли 26-27 юли
Записване до 16 юли до 22 юли до 30 юли

 

* Подаването на документи се осъществява САМО в определените от РУО училища.