ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

След завършен 7-ми клас – обучение чрез работа /дуална форма на обучение/

СПЕЦИАЛНОСТ „Производство на облекло от текстил“; ПРОФЕСИЯ „Оператор в производството  на облекло“

– Срок на обучение пет години. Учениците придобиват втора степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2;

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

1. Технологии и предприемачество Х 1

2.Изобразително изкуство Х 1

СПЕЦИАЛНОСТ“Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИЯ „Асистент на лекар по дентална медицина“ Срок на обучение 5 години

Учащите придобиват трета степен на професионална квалификация

Балообразуващи предмети:

1. Тест по български език и литература Х 2

2.Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование

3.Химия и опазване на околната среда Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

СПЕЦИАЛНОСТ „Организация и технология на козметичните услуги“,

ПРОФЕСИЯ „Козметик“ – Срок на обучение 5 години.

Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

3. Химия и опазване на околната среда Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

 

Време и място за работа на комисията по записване на класираните ученици:

От 08:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет 3.

 

Етапи

I етап

II етап

III етап

Подаване на документи  *  03-07 юли до 16 юли 24-27 юли
Записване до 16 юли до 22 юли до 30 юли

 

* Подаването на документи се осъществява САМО в определените от РУО училища.