ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. 

Представяне на специалностите

След завършен 7-ми клас – дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ „Производство на облекло от текстил“

ПРОФЕСИЯ „Оператор в производството  на облекло“

Срок на обучение – 5 години.

Учениците придобиват втора степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2;

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

1. Технологии и предприемачество Х 1

2. Изобразително изкуство Х 1

 

След завършен 7-ми клас – дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ „Асистент на лекар по дентална медицина“

ПРОФЕСИЯ „Асистент на лекар по дентална медицина“

Срок на обучение – 5 години.

Учащите придобиват трета степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети:

1. Тест по български език и литература Х 2

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование

3. Химия и опазване на околната среда  Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

 

След завършен 7-ми клас – дневна форма на обучение

СПЕЦИАЛНОСТ „Организация и технология на козметичните услуги“

ПРОФЕСИЯ „Козметик“

Срок на обучение – 5 години.

Учениците придобиват трета степен на професионална квалификация.

Балообразуващи предмети :

1. Тест по български език и литература Х 2

2. Тест по математика Х 2

Предмети от свидетелството за основно образование:

3. Химия и опазване на околната среда  Х 1

4. Биология и здравно образование Х 1

 

Време и място за работа на комисията по записване на класираните ученици:

От 08:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет 3.

 

Етапи

I етап

II етап

III етап

Подаване на документи  *  05-07 юли 13-17 юли 26-27 юли
Класиране  до 13 юли до 20  юли до 1 август
Записване 13-17 юли 20-24 юли 01-02 август

 

* Подаването на документи се осъществява САМО в определените от РУО училища.