Categories
Актуално Проекти

Футболният отбор на ПГЛП – гр. Монтана, създаден в рамките на Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.

Модул 2 „СПОРТ“ – Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол.