За учениците

График за приравнителни изпити на СФО – месец февруари 2021 г.

28 януари, 2021 ❯ Прочети повече

Заповед за Коледна ваканция

21 декември, 2020 ❯ Прочети повече

Заповед – пиротехнически средства

16 декември, 2020 ❯ Прочети повече

График за приравнителни изпити-Самостоятелна форма на обучение-м. ноември 2020 г.

25 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

График за изпити-Самостоятелна форма на обучение-м. ноември 2020 г.

25 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Седмично разписание – първи срок-2020-2021 уч. г.

8 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Уважаеми родители, на  27.08.2020г.  в ПГЛП ще се проведе държавен зрелостен изпит по Български език и литература, а на 28.08.2020г. ще се проведе втори държавен зрелостен изпит по избираем от учениците предмет. На основание чл. 29, ал. (1) и ал.(2) от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити и Правилата […]

3 август, 2020 ❯ Прочети повече

Писмо родители участие в ДЗИ, сесия август-септември

3 август, 2020 ❯ Прочети повече