Проекти

  Професионална гимназия по лека промишленост-Монтана стартира участието си по Проект „Ученически практики-2“, реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За професиите „Козметик“, „Маникюрист –  педикюрист“ и „Фризьор“ е осигурено обучение в реална работна среда за придобиване на допълнителни знания и умения в Център за красота и здраве „Хармония“, Дом за красота […]

25 януари, 2023 ❯ Прочети повече

ПГЛП – гр. Монтана участва в Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ https://web.mon.bg/bg/101025 https://upraktiki.mon.bg/     През учебната 2022 – 2023 година ПГЛП – гр. Монтана участва в Проект „Ученически практики – 2“. Учениците от професии „Маникюрист – педикюрист“ – 12 клас, „Козметика“ – 10 клас и „Фризьор“ – 11 клас съвместно с фирмите партньори: […]

28 ноември, 2022 ❯ Прочети повече

Футболният отбор на ПГЛП – гр. Монтана, създаден в рамките на Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Модул 2 „СПОРТ“ – Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол.

7 октомври, 2022 ❯ Прочети повече

  И през новата учебна 2022 – 2023 година продължават дейностите по Проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ по различни дейности – сформиране на група за допълнително обучение – 10 клас, провеждане на пробно стажуване на учениците от дуалната система на обучение, обучение на учителите по професионална подготовка и обучение на наставници. Сформирана е […]

20 юли, 2022 ❯ Прочети повече

По Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“ ПГЛП – гр. Монтана осъществи изнесено обучение на наставници в гр. Вършец, които да подпомагат учениците при обучението им в реална работна среда.

1 юни, 2022 ❯ Прочети повече

Учителите от Професионална гимназия по лека промишленост – гр.Монтана в периода от 18.07.2021г. до 20.07.2021г. ще бъдат обучени по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“.

14 май, 2021 ❯ Прочети повече

ПГЛП – гр. Монтана участва в изпълнението на дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“:   Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване […]

14 май, 2021 ❯ Прочети повече

Група за обучителни затруднения по Български език и литература – X клас. Групата по проекта е за подкрепа на ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по БЕЛ. Насочен към овладяване уменията на учениците за познаване и усвояване на нормите на съвременния български книжовен език и прилагането им. Преодоляване на пропуските в езиковите […]

1 април, 2021 ❯ Прочети повече

В ПГЛП – гр. Монтана продължи реализирането на Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. От 26.05.2021 г. до 28.05.2021 г. бяха обучени наставници за провеждане на практическо обучение в реална работна среда на ученици в XI и XII клас в дуална система на обучение. От 4 години ПГЛП – гр. Монтана реализира този начин […]

28 януари, 2021 ❯ Прочети повече

За учебната 2020/2021г. в ПГЛП е  сформиран   Клуб „Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор“ – 1 група от 12 ученици. Целта на заниманието е оползотворяване на свободното време на децата, чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности. Създадат се условия за успешно интегриране на ромски деца – създаване на самочувствие и увереност в […]

20 октомври, 2020 ❯ Прочети повече