Документи

Механизъм-подобряване работа с родители

6 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Процедура жалби

4 юли, 2020 ❯ Прочети повече

Годишен план за работа на педагогическия съвет на ПГЛП през 2019-2020г.

4 юли, 2020 ❯ Прочети повече

Процедура при отсъствия  на ученици

4 юли, 2020 ❯ Прочети повече