Самостоятелна форма на обучение

График за изпити на СФО – месец февруари 2021 г.

28 януари, 2021 ❯ Прочети повече

График за приравнителни изпити на СФО – месец февруари 2021 г.

28 януари, 2021 ❯ Прочети повече

График за приравнителни изпити-Самостоятелна форма на обучение-м. ноември 2020 г.

25 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

График за изпити-Самостоятелна форма на обучение-м. ноември 2020 г.

25 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Документи: Grafik-sesiq-qnuari-2020g_1821104735e007e5b765cc

21 юни, 2020 ❯ Прочети повече

Документи: Grafik-izpitna-sesiq-NOEMVRI-2019-2020G_14592605555dc2d37cdf18e

21 юни, 2020 ❯ Прочети повече