Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 г. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 г.

27 април, 2022 ❯ Прочети повече

Бюджет на ПГЛП – гр. Монтана за 2022 г.

27 април, 2022 ❯ Прочети повече

Отчет на бюджета за периода 01.01. – 31.12. 2021 г. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за периода 01.01. – 31.12.2021 г.

11 януари, 2022 ❯ Прочети повече

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2021 г. Обяснителна записка към бюджета за третото тримесечие

12 октомври, 2021 ❯ Прочети повече

Отчет на бюджета на ПГЛП – гр. Монтана – второ тримесечие на 2021 г. Обяснителна записка на бюджета за второто тримесечие на 2021 г. 

6 юли, 2021 ❯ Прочети повече

Отчет на бюджета и обяснителна записка – първо тримесечие на 2021 г.

2 април, 2021 ❯ Прочети повече

БЮДЖЕТ на ПГЛП – гр. Монтана за календарната 2021 г.

16 март, 2021 ❯ Прочети повече

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 г. и обяснителни бележки

11 януари, 2021 ❯ Прочети повече

Отчет за изпълнение на бюджета и обяснителни бележки   

7 октомври, 2020 ❯ Прочети повече

Отчет за бюджета на ПГЛП за второто тримесечие на 2020г. 

4 юли, 2020 ❯ Прочети повече